123Train là gì?

#1 ứng dụng "Học & Thi" cho doanh nghiệp đào tạo nội bộ

123Train là ứng dụng "Học & Thi" dành cho doanh nghiệp đào tạo nội bộ

Công cụ giảm 80% "công sức" đào tạo nhân sự!

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHỈ CÒN 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

 1. Tạo bài học

  Quản lý tạo bài học và thêm tài liệu đào tạo. Hỗ trợ tất cả các các định dạng: Video, pdf, ppt, hình ảnh, link youtube,... Khuyến khích các bạn tạo những nội dung quan trọng và ngắn, tránh các nội dung thừa.

 2. Giao khoá học

  Quản lý thêm hoặc import nhân viên lên nền tảng, quản lý theo phòng ban, chức vụ. Quản lý thêm nhân viên vào các khoá học, cũng như theo dõi tỉ lệ hoàn thành, giúp bạn đo lường kết quả đào tạo.

 3. Học và lấy giấy chứng nhận

  Nhân viên tải ứng dụng 123Train và đăng nhập theo tài khoản được cấp. Trong vài phút, nhân viên có thể "Học & Thi" để lấy giấy chứng nhận hoàn thành khoá học, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Doanh nghiệp sử dụng 123Train để làm gì?

 1. Đào tạo nhân viên mới, đào tạo hội nhập

 2. Đào tạo nhân viên ở nhiều cơ sở, địa điểm khác nhau

 3. Đào tạo nâng cao trình độ nhân viên

 4. Đào tạo sản phẩm, dịch vụ, quy trình, chính sách

Last updated