123TRAIN
Search…
Cài đặt ứng dụng
Thông tin tải và cài đặt ứng dụng
Để cài đặt ứng dụng, các bạn tìm kiếm trên CHPlay hoặc AppStore với tên "123Train đào tạo nội bộ", các bạn có thể tải và sử dụng.
Hoặc cài đặt theo link bên dưới:
Copy link
On this page
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=techcen.vn.train
IOS: https://apps.apple.com/vn/app/123train-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%E1%BB%99i-b%E1%BB%99/id1558821949