Tạo bài đăng

Bước 1. Truy cập trang thảo luận

Tại menu bên trái, chọn Thảo luận

Bước 2. Tạo bài thảo luận

Tại trang thảo luận, bấm Tạo bài đăng

Một dialog hiện lên, nhập nội dung bài đăng sau đó bấm Tạo mới

Last updated