Đề thi trắc nghiệm

Để tạo được đề thi cần có sẵn bộ câu hỏi trong kho. Nếu chưa có bộ câu hỏi, vui lòng tạo trước tại đây

Bước 1. Truy cập trang quản lý đề thi

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Đề thi

Bước 2. Tạo đề thi trắc nghiệm

Bấm Tạo đề thi ở góc bên trái

Một dialog hiện lên, thực hiện nhập các thông tin cơ bản của đề thi sau đó bấm Tạo mới

Bước 3. Cài đặt đề thi

Tạo thành công sẽ được chuyển tới màn hình như bên dưới.

Khu vực 1: Các thông tin cơ bản của đề thi

  • Mức điểm đạt: là mức điểm tối thiểu để vượt qua bài kiểm tra

  • Số lần nộp: khi học viên chưa vượt qua bài kiểm tra thì có thể làm lại, cài đặt số lần nộp để giới hạn số lần tối đa mà học viên có thể nộp bài. Để 0 là không giới hạn số lần nộp

Khu vực 2: Thiết lập cấu hình để tạo bộ câu hỏi cho đề thi

Khu vực 3: Hiển thị xem trước đề thi

3.1 Cấu hình bộ câu hỏi ngẫu nhiên

Khi tạo Bộ câu hỏi ngẫu nhiên, người ra đề sẽ chọn các danh mục câu hỏi sẽ xuất hiện trên đề thi, nhập số câu và điểm mỗi câu sau đó bấm Lưu.

Giả sử với cấu hình như trên, ta sẽ tạo được đề thi có dạng như sau:

Lưu ý: mỗi đề thi sẽ lấy ngẫu nhiên các câu hỏi trong kho với số lượng và danh mục như đã cài đặt.

3.2 Cấu hình bộ câu hỏi tùy chọn

Khi tạo Bộ câu hỏi tùy chọn, người ra đề sẽ phải thêm thủ công các câu hỏi của từng danh mục.

Đầu tiên bấm Thêm danh mục

Một dialog hiện lên, thực hiện chọn danh mục, nhập số điểm, chọn các câu hỏi sẽ xuất hiện trên đề thi và bấm Tạo mới

Tạo thành công ta được kết quả như sau:

Lưu ý: các câu hỏi được chọn trước sẽ 100% xuất hiện trên đề thi, nhưng thứ tự sẽ được xáo trộn.

Last updated