Tạo khóa học

Bước 1. Truy cập trang khóa học

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Khóa học

Bước 2. Tạo khóa học

Tại màn hình khóa học, bấm Tạo mới ở góc bên phải

Một dialog tạo khóa học hiện lên, nhập các thông tin cơ bản cho khóa học và bấm Tạo mới

Last updated