Xem và chấm bài thi

Bước 1. Truy cập trang quản lý kết quả thi

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Khóa học. Sau đó bấm vào tên khóa học cần truy cập.

Màn hình chi tiết khóa học hiện ra, tiếp tục chọn tab Kết quả thi

Bước 2. Xem và chấm bài thi

Khi học viên đã nộp bài kiểm tra, kết quả bài thi sẽ hiển thị trên màn hình. Người quản trị bấm nút Xem để hiển thị thông tin bài làm.

Đối với bài trắc nghiệm, hệ thống đã tự chấm ngay khi học viên nộp bài thành công nên chỉ hiển thị tóm tắt kết quả thi như sau:

Đối với bài tự luận, người quản trị có thể xem toàn bộ nội dung bài làm, chấm điểm và viết nhận xét như hình dưới.

Last updated