Đề thi tự luận

Để tạo được đề thi cần có sẵn bộ câu hỏi trong kho. Nếu chưa có bộ câu hỏi, vui lòng tạo trước tại đây

Bước 1. Truy cập trang quản lý đề thi

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Đề thi

Bước 2. Tạo đề thi tự luận

Bấm Tạo đề thi ở góc bên trái.

Một dialog hiện lên, thực hiện nhập các thông tin cơ bản của đề thi sau đó bấm Tạo mới

Bước 3. Cài đặt đề thi

Tạo thành công sẽ được chuyển tới màn hình như bên dưới.

Khu vực 1: Các thông tin cơ bản của đề thi

  • Mức điểm đạt: là mức điểm tối thiểu để vượt qua bài kiểm tra

  • Số lần nộp: khi học viên chưa vượt qua bài kiểm tra thì có thể làm lại, cài đặt số lần nộp để giới hạn số lần tối đa mà học viên có thể nộp bài. Để 0 là không giới hạn số lần nộp

Khu vực 2: Thiết lập bộ câu hỏi cho đề thi

Khu vực 3: Hiển thị xem trước đề thi

Tại khu vực 2, bấm Thêm câu hỏi, nhập thông tin câu hỏi và bấm Lưu

Lưu thành công ta được kết quả như hình dưới

Last updated