Cài đặt mẫu chứng chỉ

Bạn có thể dễ dàng cài đặt mẫu giấy chứng nhận của riêng doanh nghiệp.

Hiện tại phần mềm đang để sẵn 1 mẫu của 123Train, bạn chỉ cần thiết kế 1 mẫu với kích thước: 1460 × 1052 (để ý các vị trí của các dòng chữ) như mẫu.

Tải lên mẫu .=> Nhấn cập nhật

Last updated