Bình luận

Bước 1. Truy cập trang thảo luận

Tại menu bên trái, chọn Thảo luận

Bước 2. Chọn bài đăng

Tại trang thảo luận, bấm vào một bài đăng bất kì

Bước 3. Viết bình luận

Ở khung chi tiết bài đăng phía bên phải, nhập nội dung bình luận sau đó bấm Gửi bình luận

Last updated