Thành viên khóa học

Bước 1. Truy cập trang quản lý thành viên khóa học

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Khóa học. Sau đó bấm vào tên khóa học cần truy cập.

Màn hình chi tiết khóa học hiện ra, tiếp tục chọn tab Thành viên

Bước 2. Thêm học viên

Tại màn hình quản lý học viên, bấm Thêm học viên ở góc trên bên phải.

Một dialog hiện lên, thực hiện chọn học viên sau đó bấm Thêm học viên

Last updated