Cài đặt bài Quiz

Bước 1. Truy cập trang bài học

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Bài học

Bước 2. Tạo bộ câu hỏi cho bài Quiz

Bấm Cài đặt Quiz trên khóa học mong muốn.

Một dialog cài đặt bài quiz hiện lên như sau:

2.1 Tạo từng câu hỏi

Bấm Tạo câu hỏi, một hộp thoại khác hiện lên.

Nhập nội dung câu hỏi sau đó bấm Tạo mới

2.2 Nhập câu hỏi từ file excel

Nếu chưa có file mẫu vui lòng bấm Tải xuống file mẫu và nhập nội dung các câu hỏi sau đó thực hiện:

Bấm Tải lên file excel > Chọn file excel

Câu hỏi từ file excel sẽ được cập nhật vào danh sách câu hỏi. Bấm Cập nhật để hoàn tất

Last updated