123TRAIN
Search
K
Comment on page

Đăng nhập và cập nhật

Tài khoản của nhân viên sẽ được người quản trị của doanh nghiệp tạo ở website quản trị
Sau khi quản trị viên tạo tài khoản cho nhân viên, sẽ có email thông báo thông tin tài khoản về cho nhân viên.
Nhân viên tiến hành đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản
Cập nhật xong thông tin, các bạn sẽ vào ứng dụng và chờ quản trị viên giao các khoá học cho mình.