Kho câu hỏi

Bước 1. Truy cập trang quản lý câu hỏi

Tại menu bên trái, chọn Nội dung > Đề thi, sau đó chọn tab Quản lý câu hỏi

Bước 2. Thêm danh mục

Bấm dấu + để mở hộp thoại thêm danh mục câu hỏi

Nhập vào tên danh mục sau đó bấm OK

Bước 3. Thêm câu hỏi vào danh mục

Chọn 1 danh mục ở cột bên trái.

Bấm Tạo mới để thêm 1 câu hỏi

Hoặc bấm Thêm nhanh bằng excel để nhập dữ liệu câu hỏi từ file excel

Chọn file excel có dữ liệu đúng định dạng sẽ chuyển tới màn hình như bên dưới.

Thực hiện kiểm tra lại nếu cần thiết sau đó bấm Tạo tất cả

Last updated