Mẫu thư điện tử

Cài đặt các mẫu email được gửi về cho nhân viên

Tại đây tổng hợp tất cả các email tự động phần mềm, bạn có thể chỉnh sửa để phù hợp với ngữ cảnh của doanh nghiệp

Last updated