Tạo tài khoản Admin

Bước 1. Truy cập màn hình nhân viên

Tại menu bên trái, chọn Nhân viên

Bước 2. Tạo tài khoản nhân viên

Tại màn hình nhân viên, bấm Tạo mới ở góc bên phải

Nhập các thông tin của tài khoản sau đó bấm Tạo mới

Tạo thành công ta được kết quả như sau:

(Một email với thông tin đăng nhập sẽ được gửi tới email của tài khoản vừa tạo)

Last updated