Đăng ký tham gia Apple Developer Program (khởi tạo)

Để thực hiện đăng ký tham gia Apple Developer Program, Khách hàng cần chuẩn bị các thông tin sau:

  1. Tên Công ty tiếng Anh được ghi trên trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Bản chụp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bắt đầu đăng ký Apple Developer Program

Khi bạn đã đăng nhập với Apple ID vừa tạo hoặc đã có sẵn Apple, màn hình hiển thị như sau. Bạn hãy click vào mục như bôi đỏ dưới hình để tham gia vào chương trình Apple Developer. 1. Truy cập: https://developer.apple.com/register/agree/

2. Click vào các thông tin bên dưới

3. Tiếp tục click vào Join the Apple Developer Program

4. Kế đến, bạn chọn nút "Enroll" màu xanh phía trên bên phải màn hình, chọn tiếp "Start your enrollment"

5. Điền đầy đủ thông tin cá nhân và chọn Continue

6. Chọn Individual / Sole Proprietor để đăng ký loại tài khoản cá nhân

Lựa chọn loại tài khoản là: Individual/ Sole Proprietor

Xác nhận thông tin

7. Tiến hành thanh toán

Sau khi ghi nhận các thông tin, tiến hành thanh toán

Số tiền thanh toán: 99$/năm

Sau khi thanh toán, Apple sẽ thông báo đã ghi nhận thông tin và sẽ xử lý trong vòng hai ngày làm việc

Last updated